Pri

Informoj kaj novaĵoj pri Unuiĝintaj Nacioj en Esperanto – oficiale aŭspiciata de UEA.

Subtenu UEA per membriĝo: uea.org/alighoj/alighilo.

La blogo ne estas oficiala organo de UN.

Se vi deziras kunlabori, bonvolu kontakti nin.

unesperante@gmail.com

Respondeculo: Rafael Lima