Pri

En ĉi tiu blogo oni volas diskonigi informojn kaj noticoj de la Unuiĝintaj Nacioj.

La blogo ne estas oficiala organo de UN.

Se vi deziras kunlabori bonvole kontaktu nin.

unesperante@gmail.com